Průmyslová

Úvodní strana

Tvrdost vody tvoří převážně soli vápníku a hořčíku, vyjadřuje se nejčastěji v mmol/l nebo také v německých stupních °N. Pro přepočet platí 1 mmol/l = 5,6° N. Dle příslušné stupnice se může jednat o vodu :

  • velmi měkkou ( do 0,75 mmol/l )
  • měkkou ( 0,75 až 1,5 mmol/l )
  • středně tvrdou ( 1,5 až 2,25 mmol/l )
  • dosti tvrdou ( 2,25 až 3 mmol/l )
  • tvrdou ( 3 až 4,5 mmol/l )