Povrchové

Úvodní strana

(hořlavé i nehořlavé) principem je rozpouštění mastnot čímž vznikají jejich roztok, které jsou regenerovány destilací. Tím je možné opětovně použít rozpouštědlo. Dnes jsou používané různé typy rozpouštědel, od technického benzínu, který ve spojení s hadrem je ne příliš účinný (mastnota se rozmazává po výrobku) a velmi neekologický, přes halogenované uhlovodíky užívané v mycích stolech, až po uzavřené systémy parních odmašťovacích zařízení, kde páry odmašťovadla kondenzují na výrobku, strhávají mastnotu, padají zpět do lázně a znovu se dokola destilují.