Povrchové

Úvodní strana

Povrchové úpravy

Odmasteni 8602476 s

Nabízíme Vám technologicky unikátní řešení systému Vašich povrchových úprav, kvalitativní a úsporné řešení.

Nabízíme Vám technologicky unikátní řešení systému Vašich povrchových úprav, kvalitativní a úsporné řešení.

Principem je zapojení dílce jako katody, na kterém se v roztoku elektrolytu uvolňuje vodík, který přispívá k uvolňování mastnot a nečistot.

(hořlavé i nehořlavé) principem je rozpouštění mastnot čímž vznikají jejich roztok, které jsou regenerovány destilací. Tím je možné opětovně použít rozpouštědlo. Dnes jsou používané různé typy rozpouštědel, od technického benzínu, který ve spojení s hadrem je ne příliš účinný (mastnota se rozmazává po výrobku) a velmi neekologický, přes halogenované uhlovodíky užívané v mycích stolech, až po uzavřené systémy parních odmašťovacích zařízení, kde páry odmašťovadla kondenzují na výrobku, strhávají mastnotu, padají zpět do lázně a znovu se dokola destilují.

Alkalické odmaštění používá nejčastěji hydroxid sodný, nebo uhličitan sodný ve spojení se smáčedly (tenzidy) při koncentracích do 10% účinných látek a teplotě 40-70°C po dobu 1-20 minut (závisí na stupni znečištění podkladu). Mastnota v roztocích emulguje - zmýdelňuje, a má snahu se opět usazovat na hladině zásobních nádrží, ze kterých je potřeba ji odstraňovat. Účinnost odmašťování snižuje tvrdá voda, která se nejčastěji upravuje fosfáty. Při odmaštění ponorem je důležité zajistit účinné proudění kapaliny a při postřiku, aby se netvořila pěna. Po alkalickém odmašťování následuje oplach demi-vodou (demineralizovaná voda).

Podkategorie

Někdy je samotná aplikace barev na očištěné a odmaštěné podklady nedostatečná z hlediska antikorozní ochrany a každé zvýšení této ochrany má značné ekonomické přínosy.