Povrchové

Úvodní strana

  • Register

Principem je zapojení dílce jako katody, na kterém se v roztoku elektrolytu uvolňuje vodík, který přispívá k uvolňování mastnot a nečistot.